facebook
nyt logo logo hfsoefart tekst blue

Uddannelsen


Hf-søfart er for dig, der vil have en gymnasial uddannelse og samtidig forberede dig på en karriere til søs.
Hf-søfart er en 3-årig uddannelse, hvor du veksler mellem teori og praksis – og mellem gymnasiale og maritime fag.
Hf-søfart giver dig en hel hf-eksamen, en uddannelse som skibsassistent samt første modul af skibsofficers-uddannelsen.

praktiskE og boglige fag

På hf-søfart i Svendborg får du et grundlæggende kendskab til skibet som arbejdsplads. Du arbejder både praktisk og teoretisk
med bl.a. sømandskab, navigation, motorlære og skibsteknik. Vi vægter også søsikkerhed højt, og derfor får du tillige en uddannelse som røgdykker.

Samtidig får du undervisning i en bred vifte af hf-fag, og du opnår især høje kompetencer i obligatoriske fag som bl.a. dansk, engelsk og matematik.
Undervejs i hf-forløbet får du også mulighed for selv at vælge en række fag som f.eks. fysik, psykologi, erhvervsøkonomi, spansk og mediefag.

Vi bestræber os på, at de praktiske og boglige fag spiller bedst muligt sammen, både i hverdagen og i de tværfaglige projekter, som vi afvikler hvert
semester. Her har vi typisk fokus på maritime problemstillinger fra den virkelige verden som f.eks. energi, kulturmøder eller arbejdsmiljø til søs.


TO VALGLINJER
Vi tilbyder to forskellige valglinjer på hf-søfart i Svendborg:

1)      En nautisk linje, som i særlig grad peger frem mod uddannelsen som navigatør og skibsfører &
2)      En maskinteknisk linje, som i særlig grad peger frem mod uddannelsen til maskinmester eller lignende tekniske uddannelser

Du vælger den ønskede linje efter dit første studieår og får dermed mulighed for at tone din uddannelse i netop den retning, som du ønsker dig.

HVAD KAN UDDANNELSEN BRUGES TIL?
Med hf-søfart får du et forspring, hvis du vil uddanne dig til f.eks. skibsofficer eller maskinmester. Du får nemlig et halvt års merit på de videregående
søfartsuddannelser og kommer således godt og hurtigt i gang.

Med hf-søfart har du også mulighed for at stå til søs som ubefaren skibsassistent og sejle rundt i verden. Vi hjælper dig gerne med at skaffe hyre eller
praktikplads i den danske handelsflåde.


Vil du en helt anden vej? Så giver hf-søfart tillige adgang til de øvrige videregående uddannelser - på linje med enhver anden gymnasial ungdomsuddannelse.

Hent folder om Hf-søfart
Hent velkommen-folder til nye hf-søfartselever 
Samtykkeerklæring vedr. ordblindetest
Hent præsentationsmateriale fra virtuelt åbent hus

 

ET HAV AF MULIGHEDER

Adgangskrav

adgangskrav

Åbent hus

sofartskole