facebook
nyt logo logo hfsoefart tekst blue

Brobygning

Hvis du er elev i 10. klasse, har du mulighed for at komme i brobygning på hf-søfart i Svendborg.
Vi afvikler en lang række brobygningsforløb hvert efterår, typisk i ugerne 43-49.
Nogle af forløbene er tilrettelagt som hele uger, mens andre forløber over henholdsvis mandag-tirsdag og onsdag-fredag.


I brobygningsforløbet følger du undervisningen i en hf-søfart-klasse og får dermed et førstehåndsindtryk af både indhold og arbejdsformer på uddannelsen.
På den måde kan du forhåbentligt finde ud af, om hf-søfart er en uddannelse for dig!


Du tilmelder dig på www.brobygning.net – evt. i samarbejde med din UU-vejleder.
Hvis du ikke bor på Sydfyn, kan du sagtens komme i brobygning på hf-søfart alligevel.
Der er nemlig mulighed for, at du kan blive indkvarteret på Svendborg Søfartsskole, hvor du mod en mindre betaling kan få både kost og logi i løbet af dit brobygningsforløb.


ET HAV AF MULIGHEDER

Adgangskrav

adgangskrav

Åbent hus

sofartskole