facebook
nyt logo logo hfsoefart tekst blue

Studie-/Ordensregler

Generelt gælder:

For at blive betragtet som værende studieaktiv skal den studerende opfylde følgende forhold i forbindelse med den daglige undervisning/uddannelse:

  1. Der er mødepligt til alle timer.
  2. Man skal deltage aktivt og konstruktivt i timerne.
  3. Der er mødepligt til de forskellige arrangementer i løbet af uddannelsen (f.eks. foredrag, idrætsdag, helikopter demonstration og den Internationale dag)
  4. Alle de af læreren stillede hjemmeopgaver skal være løst i et passende omfang og være afleveret til tiden.
  5. Dine besvarelser skal være dine egne, selvstændige besvarelser med mindre andet udtrykkeligt fremgår. Dine besvarelser skal ud fra dit faglige niveau være i en acceptabel kvalitet og til tiden. Hvis du afleverer en besvarelse, der ud fra dit faglige niveau ikke er i en acceptabel kvalitet, vil besvarelsen m.m. blive afvist som ikke afleveret.
  6. Der er absolut mødepligt til standpunktsprøver. Disse vil være varskoet med mindst 1 uges varsel.
    Søfartsskolens studie og ordensregler…

VUCS STUDIE OG ORDENSREGLER

ET HAV AF MULIGHEDER

Adgangskrav

adgangskrav

Åbent hus

sofartskole