facebook
nyt logo logo hfsoefart tekst blue

Adgangskrav


Du skal have gennemført mindst 9. klasse med et tilfredsstillende resultat.

Herudover skal du være ”egnet til skibstjeneste” og ”skikket til udkig”. Dvs. du skal have et godt helbred, en stabil psyke, et normalt syn og ikke være farveblind. Farveblindhed accepteres dog, hvis du ønsker at blive maskinmester og ikke navigatør!

Du skal derfor gennemgå en særlig helbredsundersøgelse for søfarende og have en såkaldt ”blå bog”, inden du kan begynde på hf-søfart.

Helbredsundersøgelsen gennemfører du inden skolestart, og den er gratis, når du først er optaget på hf-søfart. Hvis du ikke består undersøgelsen, kan du desværre ikke starte på uddannelsen.
Du kan finde yderligere information om helbredsundersøgelsen og en liste over søfartslæger i Danmark her:

OM HELBREDSUNDERSØGELSE OG LISTE OVER SØFARTSLÆGER

Her kan du teste dig selv med hensyn til eventuel farveblindhed:

Tag en farveblindhedstest her

 

ET HAV AF MULIGHEDER

Adgangskrav

adgangskrav

Åbent hus

sofartskole